ภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์ สมัครออนไลน์ บัดนี้-17 มิถุนายน 2561 ได้ที่
https://entrance.nida.ac.th
สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-29 มิถุนายน 2561
http://edserv.nida.ac.th/…/d…/annouce_apply_normal3-2561.pdf

ภาคพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์ จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561