ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

ดาวโหลดน์แผนการสอน STEM

ดาวโหลดน์แผนการสอน STEM

แหล่งรวบรวมผลงานเกี่ยวกับ STEM - Vcharkarn พื้นที่การเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ STEM ของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

ผลงานเกี่ยวกับ STEMชื่อผลงาน หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม
แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม
แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ
แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จ.นครปฐม
แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม (STEM) ครั้งที่ 1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม