หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 53 (2557-2558)
ทุน ม.ปลาย มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธร ... 27 พ.ค. 2556
Alcanta International College มอบทุนเรียนต่อม.ปลาย ทีประเทศจีน
ทุน ม.ปลาย Alcanta International Co ... 17 พ.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES (High School Exchange Program)
ทุน ม.ปลาย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ ... 12 มิ.ย. 2556
โครงการ TEXT 2014 Academic Exchange Program แลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา
ทุน ม.ปลาย TEXT 2014 Academic Excha ... 19 เม.ย. 2556
กระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย มอบทุนเรียนต่อแก่นัอง ๆ นักเรียนไทย
ทุน ม.ปลาย กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซี ... 11 เม.ย. 2556
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน
ทุน ม.ปลาย มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ... 30 ส.ค. 2556
ทุน United World Colleges ให้นักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ ขยายรับถึง15 มี.ค.56 นี้
ทุน ม.ปลาย United World Colleges (U ... 15 มี.ค. 2556
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 2013
ทุน ม.ปลาย International Student Ne ... 10 มี.ค. 2556
ทุนองค์การสหสากลวิทยาลัย (UWC) ให้น้องๆ ม.ปลายเรียนต่อต่างประเทศ
ทุน ม.ปลาย องค์การสหสากลวิทยาลัย หร ... 28 ก.พ. 2556
ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น JAA รุ่นที่6 รอบที่2
ทุน ม.ปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่น 16 ม.ค. 2556
Japan Aviation Academy (JAA) มอบทุนด้านการบิน ให้น้อง ๆ ม.ปลาย (รอบ2)
ทุน ม.ปลาย Japan Aviation Academy ( ... 15 ม.ค. 2556
AYP โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (J-1 Visa)
ทุน ม.ปลาย Worantex Education ... 30 ต.ค. 2555
ทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2556
ทุน ม.ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 30 ก.ย. 2555
ทุนเรียนหลวงเปิดรับสอบชิงทุน ประจำปี 2556
ทุน ม.ปลาย สำนักงาน ก.พ. 26 ก.ย. 2555
เปิดสอบทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2556
ทุน ม.ปลาย สำนักงานกพ. 26 ก.ย. 2555
เชิญ ม.ปลาย สอบแข่งขันชิงทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
ทุน ม.ปลาย สำนักงาน ก.พ. 26 ก.ย. 2555
สำนักงาน กพ. เชิญ ม.ปลายร่วมสอบแข่งขันชิงทุน ปตท.
ทุน ม.ปลาย บริษัท ปตท.ร่วมกับสำนักง ... 11 ก.ย. 2555
เชิญ ม.ปลาย สอบแข่งขันเพื่อชิงทุนกระทรวงการต่างประเทศปี 2556
ทุน ม.ปลาย กพ.ร่วมกับ ปตท. 26 ก.ย. 2555
ทุนระดับม.ปลายไปเรียนการบินที่ญี่ปุ่น
ทุน ม.ปลาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร ... 31 ต.ค. 2555
มอบทุนการศึกษา โดยโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15
ทุน ม.ปลาย โครงการทบทวนความรู้สู่มห ... 20 ก.ย. 2555
สสวท. ชวน ม.3 สมัครรับทุน 'พสวท.' เรียนต่อ ม.ปลาย
ทุน ม.ปลาย สสวท. ... 15 ก.ย. 2555
สํานักงานก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุน ระดับม.ปลาย ประจำปี 2555
ทุน ม.ปลาย สํานักงานก.พ. ... 4 ต.ค. 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี 70 ทุนการศึกษา
ทุน ม.ปลาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 ก.ย. 2555
บรีสร่วมกับสพฐ.เชิญน้องม.ปลาย ประกวดโครงงานจิตอาสา ชิงทุน 100,000 บาท
ทุน ม.ปลาย บรีสร่วมกับสพฐ. 15 ก.ย. 2555
พระจอมเกล้าลาดกระบังจัด KMITL INNOVATIVE AWARD ให้ ม.ปลายร่วม
ทุน ม.ปลาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ... 31 ก.ค. 2555
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับม.ปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 8 ประจำปี 2556
ทุน ม.ปลาย Mainichi Academic Group 8 ส.ค. 2555
Mainichi Japanese Exchange Scholarship ครั้งที่ 8 / 2013
ทุน ม.ปลาย Mainichi Japanese Exchan ... 8 ส.ค. 2555
ม.วลัยลักษณ์ เชิญ ม.ปลาย แข่งตอบปัญหาชิงทุน
ทุน ม.ปลาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 ก.ค. 2555
จุฬาฯ-ชนบทให้ 117 ทุนเปิดรับแล้วถึง 13ก.ค.นี้เท่านั้น!!
ทุน ม.ปลาย โครงการจุฬาฯ-ชนบท 13 ก.ค. 2555
เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น 3 ปี สำหรับน้องๆ ม.6
ทุน ม.ปลาย Specialized Training Col ... 6 ก.ค. 2555
รับสมัครทุนนักเรียนม.6 เรียนไต้หวัน ฟรีค่าเล่าเรียน-ค่าครองชีพ
ทุน ม.ปลาย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธ ... 31 มี.ค. 2555
ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชร ระดับป.ตรี
ทุน ม.ปลาย ม.กรุงเทพ 24 ก.พ. 2555
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ทุน
ทุน ม.ปลาย มหาวิทยาลัยรังสิต 24 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน ระดับม.ปลาย หรือสายอาชีพ
ทุน ม.ปลาย รัฐบาล 31 ม.ค. 2555
ทุนการศึกษาสูงถึง 178,500 บาทสำหรับ ปีการศึกษา 2012 !!
ทุน ม.ปลาย สถาบันการศึกษาที่อังกฤษ ... 31 มี.ค. 2555