ทุนการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (สำหรับผู้สมัครป.โท สามารถสมัครได้ถึง 20 ธันวาคม 2559)

สมัครผ่านลิงค์ http://goo.gl/forms/qiIx4j8AElZW5c2m2