​ทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2559

           ทุนการศึกษาชีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2560/2561 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยสมัครได้ที่ www.chevening.org/apply

           ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น โดยจะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปีและจะมีโอกาสได้เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 46,000 คนทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญในปีการศึกษา 2560/2561 นี้ รัฐบาลอังกฤษจะมอบทุนการศึกษาประมาณ 1,500 ทุนทั่วโลก ทุนการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษทุ่มเทเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคต

            นายไมเคิล สก็อต-ไคลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชีฟนิ่ง ระบุว่า “ผู้ที่สมัครทุนชีฟนิ่งได้แสดงออกแล้วถึงความเป็นคนมุ่งมั่นและคิดการณ์ไกลซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ได้รับทุนชีฟนิ่ง สิ่งที่ได้รับตอบแทนจากการสมัครทุนชีฟนิ่งเป็นมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินได้ ผู้ได้รับทุนไม่เพียงแต่จะได้รับการศึกษาระดับชั้นนำของอังกฤษซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังจะได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายระดับโลกอันทรงเกียรติของศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่ง ผู้ได้รับทุนจะทั้งได้รับและร่วมสร้างประโยชน์แก่เครือข่ายศิษย์เก่าชีฟนิ่งไปตลอดชีวิต ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่งประจำปี 2560/2561 นี้ และขอสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจได้สมัครหรือแนะนำให้เพื่อนๆสมัครทุนชีฟนิ่งกับเราวันนี้ นี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้ สิ่งหนึ่งที่ผู้ได้รับทุนชีฟนิ่งที่ผ่านมาทุกคนมีเหมือนกันก็คือ ความมั่นหมายว่าอย่างน้อยขอให้ได้สมัครนั่นเอง”

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • 1.ทุนชีฟนิ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลอังกฤษ โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวง
 • การต่างประเทศอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนอื่นๆ ผู้สมัครที่สามารถแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต กล้าตัดสินใจ และเป็นผู้นำทางความคิด จะได้รับโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี
 • 2.ทุนชีฟนิ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 และได้พัฒนาจนเป็นทุนการศึกษาชั้นนำระดับโลก ผู้ที่ได้รับทุนชีฟนิ่งนั้นมาจากกว่า 160 ประเทศและดินแดนทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป) ในปีการศึกษา 2559/2560 มีผู้ได้รับทุนไปแล้ว 1,500 ทุนทั่วโลก ศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งมีอยู่กว่า 46,000 คน ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงอิทธิพลและมีเกียรติอย่างสูงในโลก
 • 3.ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายแรกเข้าเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ
 • 4.ผู้สมัครทุนชีฟนิ่งในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • -มีสัญชาติไทย
 • -จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยและพำนักอยู่เป็นเวลา 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา
 • -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • -ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน
 • -ทุนการศึกษานี้ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน

ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์ของทุนชีฟนิ่งที่ www.chevening.org