เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1

ชื่อโครงการ เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุพรรคกิจ สิทธิ และ นายเกรียงศักดิ์ อินดี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.ขจรศรี สุทธสังข์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 และ น.ส.อรอุมา ไชยชนะ ตำแหน่ง ครู คศ.1
สถาบันการศึกษา โรงเรียนลองวิทยา
โครงงานได้รับราวัล วันนักประดิษฐ์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1(Intelligent blender 7 in 1) นี้ เป็นการประดิษฐ์เพื่อลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้ร่วมงานและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีวิธีการประดิษฐ์คือขึ้นโครงสิ่งประดิษฐ์แล้วตั้งฐานแกนด้านบน จากนั้นต่อฐานออกมาจากที่วางรองเท้าทำเป็นที่คั้นกะทิ ทำฐานของแกนไว้ด้านล่างแล้วตั้งเฟืองเครื่องซักผ้าเป็นตัวทดรอบให้ที่ปั่นไฟติดตั้งเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหัวขูดมะละกอและมะพร้าว ต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับสิ่งประดิษฐ์แล้วเก็บรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ จากการทดสอบการใช้งานพบว่า เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1 สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ปกติ อีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธภาพแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1