Motivate Heart ใช่เธอรึเปล่า ที่มากระตุ้นหัวใจฉัน!

Motivate Heart ใช่เธอรึเปล่า ที่มากระตุ้นหัวใจฉัน!

ถ้าหากการที่ฉันเจอกับเขาครั้งแรก แล้วทำให้ฉันแทบคลั่งขนาดนี้ ฉันจะต้องเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งให้ได้!

ผู้เขียน Ana Zaa ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 บทนำ

บทนำ

...บางที...

เวลาที่เราเจอใครสักคนเป็น'ครั้งแรก'

...เราก็สามารถรู้ได้เลยว่า...

เขาคือ..."คนที่ใช่"

ตุ๊บ !!

"แอ๊กก" 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา