บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40403
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111635
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10977
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18367
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80016
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53951
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36255
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59095
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125149
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43727
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80662
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42893
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106789
เอกภพเอกภพ25465
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101549
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53125
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61052
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค132993
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11629
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100736
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51202
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31310
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31962
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9366
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25106
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15646
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27492
พันธะเคมีพันธะเคมี11704
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32911
ตารางธาตุตารางธาตุ25982
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46087
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71551
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112710
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23285
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19628
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59008
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24912
พลาสติกพลาสติก32737
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31450
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30037
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49357
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41600
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15794
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118092
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26898
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21572
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265835
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67610
โปรตีนโปรตีน54896
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159460