ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 107 ข้อ ผู้เข้าชม : 40,287 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ถ้าทดลองทำ dihybrid cross แบบเดียวกับที่ Mendel ทดลองกับจีน 2 คู่ของถั่ว (sweet pea) ทุกประการสัดส่วนของ phenotype ในรุ่น F2 จะเท่ากับ

 

 

3 : 1

1 : 2 : 1

9 : 7

9 : 3 : 3 : 1

2 ) 

ในสัตว์ชนิดหนึ่งจีน E เป็นจีนเด่นที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์ E จีน F เป็นจีนเด่นที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์ F และปฏิกิริยาการผลิตรงควัตถุของผิวหนังเป็นดังนี้Genotype แบบไหนจะทำให้สัตว์มีขนที่มีสีได้

 

EEff

 

EeFf 

eeFF

Eeff

3 ) 

Genotype ของรุ่นพ่อแม่ คือ

 

AABb ×Aabb

 

ABbb ×AAbb

AaBb ×Aabb

AaBB ×Aabb

4 ) 

ในรุ่นลูก ต้นใดที่บอกได้อย่างแน่นอนว่ามี genotype เพียงแบบเดียวเท่านั้น

 

ใบเรียบต้นสูง  

 

ใบเรียบต้นเตี้ย       

ใบหยักต้นสูงกับต้นเตี้ยใบเรียบ

ใบเรียบต้นสูง กับใบเรียบต้นเตี้ย

5 ) 

การผสมคู่ใด จะทำให้บอกได้อย่างมั่นใจมากที่สุดว่า ลูกไก่ที่ได้จากการผสมนั้น ตัวขนลายเป็นตัวผู้ส่วนขนไม่ลายเป็นตัวเมีย

 

 

ตัวผู้ขนลาย X ตัวเมียขนไม่ลาย   

ตัวผู้ขนไม่ลาย X ตัวเมียขนลาย       

ตัวผู้ขนลาย X ตัวเมียขนลาย

ตัวผู้ขนไม่ลาย X ตัวเมียขนไม่ลาย

6 ) 

จงเปรียบเทียบการถ่ายทอดลักษณะขนลายของไก่กับการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีของคน

 

 

เป็นลักษณะเด่นทั้งคู่ และโครโมโซมที่กำหนดเพศก็เหมือนกัน

เป็นลักษณะเด่นทั้งคู่ แต่โครโมโซมที่กำหนดเพศตรงข้ามกัน

อันหนึ่งเป็นลักษณะเด่น อีกอันหนึ่งเป็นลักษณะด้อย และโครโมโซมที่กำหนดเพศกลับกัน

อันหนึ่งเป็นลักษณะเด่น อีกอันหนึ่งเป็นลักษณะด้อย และโครโมโซมที่กำหนดเพศเหมือนกัน

7 ) 

การที่เมนเดลผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ได้ทำการทดลองโดยใช้ถั่ว (garden pea) นั้น คุณสมบัติพิเศษของถั่วนี้ คือ

 

 

มี cross - pollination   

มี self - pollination   

เพาะปลูกง่าย

หาพันธุ์ได้ง่าย

8 ) 

ในการผสมต้นถั่ว ลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดสีเขียว ในกรณีที่เรามีต้นถั่วต้นหนึ่งพบว่าเมล็ดสีเขียว ถ้าต้องการทราบ genotype ของถั่วต้นนี้ เราต้องทดสอบโดยวิธีใด

 

test cross   

Back cross   

monohybrid cross

ไม่ต้องทดสอบก็แน่ใจได้แล้ว

9 ) 

เซลล์หนึ่งมีนิวเคลียสที่ประกอบด้วยโครโมโซม AaBb ถ้าเซลล์นี้ผ่านขบวนการไมโอซีสนิวเคลียสที่ได้เป็นผลลัพธ์จะมีกี่ชนิด และเป็นสัดส่วนเท่าใด

 

 

2 ชนิด AB และ ab สัดส่วน 1 : 1

2 ชนิด Ab และ aB สัดส่วน 1 : 1

2 ชนิด Aa และ Bb สัดส่วน 1 : 1

4 ชนิด AB ,Bb ,aB และ ab สัดส่วน 1 : 1 : 1 : 1

10 ) 

ถ้าพ่อมีหมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด B ลูกที่เกิดอาจมีหมู่เลือดดังนี้

 

A

A หรือ B

A, B หรือ AB

A, B, AB หรือ O

11 ) 

จีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีเป็น recessive sex – linked ถ้าหญิงชายตาปกติมีลูกชายตาบอดสี ผู้มีจีนตาบอดสีและถ่ายทอดมายังลูกชาย คือ

 

ปู่หรือย่า

ตาหรือยาย

พ่อและแม่

พ่อ

12 ) 

พ่อและแม่ต้องมีเลือดกลุ่มใด จึงจะทำให้ลูกที่เกิดมามีทั้ง 4 กลุ่ม คือ A, B, AB และ O

 

 

A × O

A × AB

A × B

O × AB

13 ) 

สิ่งมีชีวิต genotype เป็น AaBb จะให้ gamete ที่เป็น

 

Aa, Bb, AB, ab

AB, Ab, aB, ab

AB, Ab, Aa, Bb

Aa, Bb

14 ) 

พืชซึ่งมี genotype Aa Bb Cc จะสร้าง gamete ซึ่งมี genotype ต่างกันได้กี่ชนิด

 

4

8

16

32

15 ) 

ในการเลี้ยงสุนัขบางพันธุ์ ผู้เลี้ยงนิยมหางกุดและหูเล็ก ถ้าท่านมีสุนัขพันธุ์นี้และตัดหางกับขลิบหูทุกๆรุ่นและให้ผสมพันธุ์กันเอง ท่านจะมีทางได้พันธุ์แท้ที่ไม่มีหางกับหูเล็กแต่กำเนิดหรือไม่

 

 

ในรุ่นแรกๆ จะยังไม่ได้ รุ่นหลังจะได้ผลทีละน้อย

ไม่มีเพราะ genotype คงเดิม แม้ phenotype เปลี่ยน

ไม่มีเพราะทั้ง genotype และ phenotype คงเดิม

ไม่มีเพราะเกิด inbreeding อ่อนแอตายไป

16 ) 

ชายผู้หนึ่งฟ้องศาลฐานภรรยามีชู้ เพราะเขามีเลือดหมู่ A. R+ และภรรยามีเลือดหมู่ B. R+  แต่มีบุตรเลือดกลุ่ม O และ R- ท่านคิดว่าบุตรนี้อาจเป็นบุตรของชายผู้นี้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ควรเป็นกลุ่มใด

 

เป็นได้

ไม่ได้ ควรเป็น  AB 

ไม่ได้ควรเป็น + แต่ A หรือ B ก็ได้

ไม่ได้ ควรเป็น + หรือ – และ A หรือ B ก็ได้

17 ) 

ถ้าพ่อแม่มีลักษณะลิ้นห่อได้ ให้กำเนิดทารกคนหนึ่งที่มีลิ้นห่อได้ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า

 

ลิ้นห่อเป็นลักษณะเด่น

ทั้งพ่อและแม่อาจเป็น homozygous หรือ heterozygous สำหรับจีนนี้

อย่างน้อยพ่อหรือแม่ต้องเป็น homozygous

ลูกต้องเป็น heterozygous อย่างแน่นอน

18 ) 

การตรวจหมู่เลือดไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทารกเป็นลุกของสามีที่กำลังจะฟ้องหย่าบานภรรยามีชู้ยกเว้น

 

สามีภรรยาต่างมีเลือดกลุ่ม AB ผู้ต้องสงสัยมีเลือดกลุ่ม O

สามีและภรรยาต่างมีเลือดกลุ่ม O ผู้ต้องสงสัยมีเลือดกลุ่มอะไรก็ได้ยกเว้น AB

สามีภรรยาต่างมีเลือดกลุ่ม A ผู้ต้องสงสัยมีเลือดกลุ่ม B

สามีภรรยาต่างมีเลือดกลุ่ม O ผู้ต้องสงสัยมีเลือดกลุ่ม AB

19 ) 

หนูตะเภาคู่หนึ่งอยู่กินด้วยกันมาจนให้กำเนิดลูกหลายครอก รวมทั้งสิ้น 48 ตัว มีสีดำ 25 ตัว สีขาว 23 ตัว (สีดำเป็นลักษณะเด่น) หนูตะเภาคู่นี้น่าจะมี genotype เป็น

 

Bb × Bb

bb × BB

Bb × bb

bb × bb

20 ) 

ถ้าแม่มีเลือดหมู่ B คลอดลูกแฝดมีหมู่เลือดเป็น O และ A พ่อควรจะมีหมู่เลือดเป็น

 

O

B

A

A หรือ O

21 ) 

ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A แม่มีเลือดหมู่ B ลูกคนแรกมีเลือดเป็นหมู่ O โอกาสที่ลูกคนที่ 2 จะเป็นชายและมีเลือดหมู่ O คือ

 

ไม่มีเลย

[tex]\frac{1}{2}[\tex]

[tex]\frac{1}{4}[\tex]

[tex]\frac{1}{8}[\tex]

22 ) 

ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นเฮเทอโรไซโกตสำหรับจีนที่ควบคุมลักษณะเผือก (albino) ซึ่งอยู่ในออโตโซมโอกาสที่จะมีลูกหญิงเป็นคนเผือก คือ

 

0

[tex]\frac{1}{4}[\tex]

[tex]\frac{1}{8}[\tex]

\frac{1}{{16}}

23 ) 

เมนเดลคาดการณ์ว่า heterozygous F1 (Aa) สร้างเซลล์สืบพันธุ์ชนิด A และชนิด a เพราะเมื่อ

 

F1 ผสมกันเองได้จีโนไทป์ A และจีโนไทป์ a

F1  ผสมกันเองได้ลูก F2 พันธุ์แท้ 3/4 (AA) และ 1/4 (aa)

F1  ผสมกันเองได้ลูก F2 ที่มีลักษณะเด่นบ้างและลักษณะด้อยบ้าง

ลูกผสม F1 เกิดจากการผสมระหว่างพ่อ – แม่ที่เป็น A กับ a ดังนั้นเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จึงได้เป็น A หรือ a

24 ) 

สัตว์ที่มีจีโนไทป์ AaBbCCDd แต่ละจีนอยู่บนโครโมโซม จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์หลายชนิดคือ

 

 

4

8

12

16

25 ) 

หมู่เลือดแบบต่างๆในคนเป็นตัวอย่างที่แสดง

 

ความแปรผันไม่ต่อเนื่อง

ความแปรผันต่อเนื่อง   

ข้อดีของเฮเทอโรไซโกต

การคัดเลือกแบบ disruptive

26 ) 

สามีภรรยาที่มีฟีโนไทป์ต่อไปนี้จะไม่มีโอกาสมีลูกเป็นหมู่เลือด O เลย คือ

 

 

A × O 

A × B

B × O 

AB × O

27 ) 

การผสมระหว่าง AaBbCc × AaBbCc จะมีโอกาสได้ลูกผสมพวกฮอมอไซโกตสำหรับจีนด้อยเป็น 

 

\frac{1}{8} 

 

\frac{1}{{16}}      

\frac{1}{{32}}

\frac{1}{{64}}

28 ) 

ในการผสมระหว่าง AaBbCc × AaBbCC โอกาสที่จะมีลูกเป็นฮอมอไซโกตสำหรับจีนด้อยทั้งสามจีน คือ

 

\frac{1}{{64}}

\frac{1}{{32}}       

\frac{1}{8}

0

29 ) 

พ่อและแม่เป็นเฮเทอโรไซโกตสำหรับหมู่เลือด A และหมู่เลือด B ตามลำดับ โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกคนแรกเป็นชายและมีหมู่เลือด O คือ

 

 

0%

12.5%

25.0%

75.0%

30 ) 

ถ้าผสมดอกบานเย็นสีแดงกับสีขาวได้ลูกผสมที่มีสีชมพูหมด ถ้าผสมบานเย็นสีชมพูกับสีแดงควรจะได้จีโนไทป์

 

 

1 แบบ

2 แบบ

3 แบบ

4 แบบ

31 ) 

สมมติว่า DNA ช่วงเบส TAGATC จะเป็นแบบในการสังเคราะห์ mRNA ลำดับเบสของ mRNA คือ

 

 

ATCATE

AUCUAG

UAGUAC

GGTGCA

32 ) 

ในจำนวน 4 ปัญหาที่กล่าวถึงข้างล่างนี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ genetics น้อยที่สุดคือ

 

 

การบอกเพศว่าหญิงหรือชาย

การคัดเลือกเอาพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เป็นประโยชน์

การเกิดสิ่งมีชีวิต species ต่างๆมากมายในโลก

การเกิดมีคนที่เป็นโรคประสาทมากในปัจจุบัน

33 ) 

เมื่อนำแบคทีเรียจำพวกนิวโมคอคคัสชนิด C ซึ่งสามารถสร้างแคปซูลได้ และชนิด B ซึ่งไม่สร้างแคปซูลมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย ซึ่งทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ปรากฏผลจากการทดลองในเวลาต่อมาดังนี้การทดลองนี้ผลทดลองมีสมมติฐานอย่างไร

 

 

แคปซูลจำเป็นต่อการขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย

อาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียนี้เหมาะสมกับแบคทีเรียชนิด B มากกว่า

แบคทีเรียชนิด B น่าจะรับสารบางอย่างจากชนิด C ที่มีผลต่อการสร้างแคปซูล

ในอาหารเลี้ยงแบคทีเรียมีสารที่ทำให้แบคทีเรีย B สร้างแคปซูลได้

34 ) 

ในการสังเคราะห์ glycine ปลายของ messenger RNA มีรหัสเป็น GGU ดังนั้นรหัสที่ปลายทางของ transfer RNA ที่จะนำเอากรดอะมิโนไปที่ไรโบโซมจะต้องเป็น

 

 

ACC

CAC

AUG

CCA

35 ) 

เพราะเหตุใดการเพิ่มความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic variability) ของสิ่งมีชีวิตจึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสืบพันธุ์แบบมีเพศ

 

 

ทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขึ้น

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดได้

ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

ทำให้จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตคงที่

36 ) 

สามีภรรยาคู่หนึ่งไม่มีใครเป็นโรค hemophilia ลูกทั้งหญิงและชายก็ไม่เป็น ต่อมาลูกหญิงไปแต่งงานกับชายคนหนึ่ง ปรากฏว่าหลานชายของสามีภรรยาคู่ดังกล่าวเป็นโรคคนหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งไม่เป็น อยากทราบว่า genotype ของพ่อแม่คู่แรกเป็นอย่างไร (ให้ XC เป็นโครโมโซมที่มี genehemophilia X เป็นโครโมโซมปกติ)

 

XX และXC

XXC และ XY

XCXC  และ XCY

XX และ XY

37 ) 

hemophilia เป็นโรคที่ถูกควบคุมโดย recessive allele บน X – chromosome ถ้าผู้หญิงที่เป็นโรคนี้แต่งงานกับชายปกติปรากฏว่า

 

 

ลูกชายทั้งหมดเป็นโรค

ลูกสาวทั้งหมดเป็นโรค   

ลูกทุกคนเป็นโรค

ลูกทุกคนปกติ

38 ) 

ในโมเลกุลของ DNA ถ้าสายหนึ่งของพอลินิวคลีโอไทด์เป็น ATGGAC อีกสายหนึ่งจะต้องเป็น

 

 

TACGTG   

TACCAG   

TACCTC   

TACCTG

39 ) 

นอกจากกรดอะมิโนที่อยู่ในเซลล์แล้ว สิ่งที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการสร้างโปรตีนได้แก่

 

 

rRNA tRNA ribosome golgi body

mRNA tRNA ribosome mitochondria

mRNA tRNA  golgi body  mitochondria

mRNA tRNA ribosome lysosome

40 ) 

ชื่อใดที่ไม่พบอยู่ในโมเลกุลของ RNA

 

 

Adenine   

Guanine

Cytosine

Thymine

41 ) 

mRNA สร้างขึ้นมาจาก

 

 

tRNA ในไรโบโซม

tRNA ในไซโทพลาสซึม   

DNA ในไมโทคอนเดรีย

DNA ในนิวเคลียส

42 ) 

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีบุตรตาบอดสีทั้งชายและหญิง แสดงว่า

 

สามีตาปกติ ภรรยาตาบอดสี

สามีตาบอดสี ภรรยาตาปกติ

ทั้งสามีและภรรยาปกติ แต่ภรรยามีจีนเป็นพาหะ

สามีตาบอดสี ภรรยาตาปกติแต่มีจีนเป็นพาหะ

43 ) 

ทั้งพ่อและแม่เป็นคนปกติแต่ทราบว่าแม่เป็นพาหะนำจีนที่ทำให้เกิดโรคฮีโมฟิเลียโอกาสที่จะมีลูกคนแรกเป็นชายปกติคือ

 

 

0%

25%

50%

75%

44 ) 

โมเลกุลกรดนิวคลีอีกชนิดต่างๆ มีขนาดต่างกันดังนี้

 

DNA > tRNA > mRNA

DNA > mRNA > tRNA   

DNA > mRNA > tRNA

mRNA > DNA > tRNA

45 ) 

การสังเคราะห์ tRNA เกิดขึ้นใน

 

 

นิวเคลียส

ไมโทคอนเดรีย   

ไรโบโซม   

เอนโดพลาสมิกเรทีคูลัม

46 ) 

สัตว์ที่มีจีโนไทป์ AaBbCCDd แต่ละจีนบนโครโมโซมจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์หลายชนิดคือ

 

4  

8

12 

16

47 ) 

กรดนิวคลีอิกชนิดที่มีนิวคลีโอไทด์น้อยที่สุดคือ

 

mRNA

rRNA   

tRNA

DNA ในไมโทคอนเดรีย

48 ) 

โรค G6PD เป็นลักษณะกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเพศถ้าภรรยาเป็นพาหะสำหรับจีนผิดปกตินี้และสามีเป็นโรค G6PD โอกาสที่มีสามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกคนแรกเป็นโรคนี้คือ

 

100%

75%

50%

25%

49 ) 

organelles ของส่วนใดที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีน

 

Nucleolus   

Golgi apparatus

Mitochondria

Ribosome

50 ) 

ในประชากรกลุ่มหนึ่งมีผู้ชายเป็นโรคตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงประมาณสิบเท่า เพราะ

 

 

ผู้ชายมีโครโมโซม X โครโมโซมเดียว

ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศต่างจากผู้หญิง   

ผู้ชายมีโครโมโซม Y

ประชากรมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง

51 ) 

สมบัติทางเคมีใดที่ไม่ใช่สมบัติของโปรตีน

 

ทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับสังเคราะห์เอนไซม์

ทำหน้าที่ช่วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน   

ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ชั้นสูง   

ช่วยนำออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย

52 ) 

โรคฮิโมฟิเลีย ควบคุมด้วยจีนที่อยู่บนโครโมโซม X และเป็นลักษณะด้อย ชายคนหนึ่งบิดาของเขาเป็นโรคนี้ ถ้าชายคนนั้นแต่งงานกับครอบครัวของผู้หญิงที่ไม่มีประวัติการเป็นโรคนี้มาก่อน จะบอกโอกาสที่บุตรของเขาจะเป็นโรคนี้

 

ไม่มีโอกาสเลย

มีลูกชายเท่านั้นที่เป็นโรค   

25% ของลูกจะเป็นโรค

50% ของลูกจะเป็นโรค

53 ) 

ในโมเลกุล DNA คู่เบสจะยึดกันด้วยพันธะเคมี

 

โคเวเลนต์   

ไนโตรเจน

ไฮโดรเจน

อิเล็กโทรสเตติก

54 ) 

กล้วยหอมไม่มีเมล็ดอย่างกล้วยป่าและกล้วยตานีเนื่องจาก

 

 

สถานที่ปลูกไม่ใช่ป่า จึงปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่

เกิดจีนมิวเตชันทำให้เป็นหมัน   

เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมบางแห่ง   

เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดโครโมโซม

55 ) 

ถ้านำเอนไซม์ชนิดย่อยสลายพวกโมเลกุล กรดไรโบนิวคลีอิก ใส่เข้าสู่เซลล์สิ่งมีชีวิตจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์เป็นลำดับแรกคือกระบวนการ

 

 

เมแทบอลิซึม

สังเคราะห์โปรตีน

สังเคราะห์ ATP

เมแทบอลิซึมของกลูโคส

56 ) 

ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เบสกลุ่มใดใน tRNA ที่จะทำหน้าที่ประกอบกับกลุ่มเบส AGU ในสาย mRNA

 

TCA

UCA

GAC

CGA

57 ) 

จีนบนโครโมโซมเดียวกัน (linked genes) จะมีโอกาสถูกแยกออกจากกันได้โดย

 

ตามกฎแห่งการแยกของเมนเดล

การเลือกกลุ่มอย่างอิสระของจีน

การไขว้กันของโครโมโซม

จีนมิวเทชัน

58 ) 

ถ้าท่านจะศึกษาโครโมโซมที่มีอยู่ภายในเซลล์ของคนที่มีทั้ง X และ Y ควรจะศึกษาจากเซลล์ของ

 

เม็ดเลือดแดงของผู้ชาย

อสุจิ

เซลล์ร่างกายของผู้ชาย

ได้ทั้ง 3 อย่าง

59 ) 

ถ้าพ่อตาปกติและมีเลือดหมู่ O ส่วนแม่ เป็นพาหะสำหรับจีนตาบอดสีและมีหมู่เลือด AB โอกาสที่ลูกจะตาบอดสีและหมู่เลือด B คือ

 

0

0.125

0.25

0.50

60 ) 

สิ่งมีชีวิตพวกใดที่สืบพันธุ์ได้ แต่มีลูกเพศเดียวกันไม่ได้

 

มดตัวผู้

ปลวกตัวผู้

ผึ้งตัวผู้

ก, ข และ ค

61 ) 

อัตราส่วนร้อยละของปริมาณเบสทั้งหมดใน DNA จากข้าวสาลีอันได้แก่ อะดีนัน กวานีน ไทมีน ไซโทซีน ตามลำดับเป็นดังนี้

 

 

27 : 23 : 28 :22

27 : 28 : 22 : 23

22 : 23 : 27 : 28

23 : 27 : 28 : 22

62 ) 


จากไดอะแกรมจีนผิดปกติในครอบครัวนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากข้อใด

 

sex – linked dominant

sex – linked recessive   

autosomal dominant   

sex – linked dominant หรือ autosomal dominant

63 ) 

จีนคู่ A, a และ B, b มีตำแหน่งที่ใกล้ชิดกันมากในออโตโซมแห่งเดียวกัน นักพันธุศาสตร์ผสม AAbb กัน aaBB แล้วนำ F1 ที่ได้มาผสมกันเอง จากนั้นับจำนวนลูกในรุ่น F2 จีโนไทป์ในรุ่นF2 ข้อใดรวมกันแล้วมีจำนวนมากที่สุด

 

AABB, AaBb

AABb, AaBb

AAbb, aaBB

AAbb, AaBb

64 ) 

เซลล์ A เป็นผลของ Meiosis I, เมื่อเซลล์ A แบ่ง Meiosis II เซลล์ที่ได้ใหม่สองเซลล์จะมีลักษณะอย่างไร

 

1

2

3

4

65 ) 

ในครอบครัวต่อไปนี้ มีสมาชิกชายที่มีตาบอดสี 3 คน

 

ใน A, B, C และ D มีคนใดที่มีจีนตาบอดสีอย่างแน่นอน

 

A คนเดียว

B คนเดียว

เฉพาะ A และ D

A, C และ D

66 ) 

โครงสร้างในข้อใดมี uridine เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนที่สูงที่สุด

 

Nucleolus และ Ribosome 

 

Mitochondria และ Nucleolus

Endoplamic reticulum และ Ribosome 

Mitochondria และ Endoplasmic reticulum

67 ) 

ลักษณะตาสีดำหรือสีน้ำตาลในมนุษย์เป็นลักษณะเด่น (A) ข่มลักษณะตาสีฟ้า (a) จีนคู่นี้อยู่ในออโตโซม สามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน้ำตาล แต่บุตรสาวมีตาสีฟ้า โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีบุตรคนต่อไปเป็นบุตรชายตาสีน้ำตาลจะมีอยู่เท่าใด

 

 

1/4

1/8

3/4

3/8

68 ) 

ในประชากรหนึ่ง พบว่าอัตราการเกิดโรค CysticFibrosis เท่ากับ 1 ใน 6,400 คน ในจำนวนประชากร 100,000 คน จะมีกี่คนที่เป็นพาหะของโรคนี้ (จีน Cystic Fibrosis เป็นจีนด้อยในออโตโซม)

 

 

2,500 คน

5,000 คน

12,800 คน

64,000 คน

69 ) 

จีน C และ D ควบคุมลักษณะตัวสีเหลืองและปีกขาวในแมลงหวี่ โดยข่มจีน c และ d ที่ควบคุมลักษณะตัวสีดำ และปีกสั้น ตามลำดับ

เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างแมลงหวี่จีโนไทป์ CcDd × ccdd ได้ลูกตัวสีเหลือง, ปีกยาว และตัวสีดำ, ปีกสั้น อย่างละประมาณร้อยละ 50 แต่ไม่พบลักษณะอื่นเลย เป็นเพราะเหตุใด

 

เกิดมิวเทชันในจีน C หรือ D

จีนสองคู่นี้อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน   

ยีนสองคู่นี้มีการจัดกลุ่มกันตามกฎข้อที่สองของเมนเดล   

เกิดคลอสซิงโอเวอร์ทำให้จัดกลุ่มกันใหม่

70 ) 

เบสคู่หนึ่งของ DNA จะอยู่ห่างจากคู่ถัดไปประมาณ 3.4 อังสตรอม จงหาว่า DNA ในแผนภาพนี้จะมีความยาวประมาณกี่อังสตรอม

 

 

 

17 อังสตรอม

34 อังสตรอม   

85 อังสตรอม   

170 อังสตรอม

71 ) 

จากภาพกระบวนการ I, II เกิดขึ้นที่ส่วนใดจองเซลล์ยูคาริโอต และผลผลิตที่ได้คืออะไร
I II
บริเวณที่พบ                       ผลผลิต บริเวณที่พบ                       ผลผลิต
1. ไซโทพลาสซึม                    RNA นิวเคลียส                           RNA
2. นิวเคลียส                           DNA นิวเคลียส                           RNA
3. ไซโทพลาสซึม                    RNA นิวเคลียส                           DNA
4. นิวเคลียส                           RNA นิวเคลียส                           DNA
 

1

2

3

4

72 ) 


นาง A และ B มีลักษณะผิวเผือก ซึ่งเป็นลักษณะด้อย จงหาโอกาสที่ C จะมีผิวเผือก

 

 

12.5%

25%   

50%

75%

73 ) 

จีน W,w'  เป็น multiple alleles ในแมลงหวี่ และเป็นจีนในโครโมโซม X (แมลงหวี่ตัวเมียมีโครโมโซมเพศ XX, ตัวผู้ XY) W เป็นจีนเด่นเหนือจีน  และ w ส่วน w'  เป็นจีนเด่นเหนือ w

            W    ควบคุมลักษณะตาสีแดง

            w'     ควบคุมลักษณะตาสีส้ม

            w    ควบคุมลักษณะตาสีขาว

ถ้าแมลงหวี่ตัวผู้ตาสีส้มผสมกับแมลงหวี่ตัวเมียที่มีจีโนไทป์ Ww ลูกจะมีสีตา ส้ม : แดง : ขาว ในอัตราส่วนใด

 

1 : 2 : 1

1 : 1 : 1

2 : 1 : 1

1 : 1 : 2

74 ) 

DNA ที่เป็นต้นแบบให้เกิด mRNA ดังต่อไปนี้ จะมีพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะ


5' AUGACGUUUCGAGUCAAGAAAUGCACC 3

 

27 พันธะ

54 พันธะ 

66 พันธะ 

69 พันธะ

75 ) 


mRNA โมเลกุลหนึ่งมีเบสเรียงลำดับดังต่อไปนี้


5' AUGACGUUUGCACC 3'


ถ้าเบสตัวที่ 4 นับจากปลาย   เปลี่ยนไปเป็น A จะมีผลอย่างไรต่อพอลีเพปไทด์ที่สังเคราะห์จาก mRNA ที่เปลี่ยนไป

 

 

มีกรดอะมิโนน้อยกว่า 1 ชนิด

มีกรดอะมิโนน้อยกว่าเดิม 2 ชนิด

มี tryptophan แทน cysteione   

มี cysteine แทน tryptophan

76 ) 

ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง DNA, FAD และ NAD+ อย่างถูกต้อง

    ก.  มี Adenosine เป็นองค์ประกอบเหมือนกัน    ข.  อักษร “A” ย่อมาจากคำเดียวกัน

    ค.  FAD และ NA D+เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ DNA

 

เฉพาะ ก.

เฉพาะ ข.

ก. และ ข.   

ข. และ ค.

77 ) 

ถั่วลันเตามีจีนควบคุมเมล็ดกลม (R), เมล็ดย่น (r) ต้นเตี้ย (t), ฝักเขียว (G) และฝักเหลือง (g) ในการผสมระหว่างต้นจีโนไทป์ RrTTGg กับ rrTtGg ได้ลูกจำนวน 200 ต้น จะได้ต้นที่มีลักษณะเมล็ดกลม ต้นสูง ฝักเหลือง จำนวนประมาณเท่าใด

 

25 ต้น

50 ต้น

100 ต้น

150 ต้น

78 ) 

ประชากรหนึ่งมีความถี่ของจีน A และ a ในปริมาณร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ ถ้าประชากรนี้อยู่ในสภาวะสมดุล ในรุ่นลูกจะประกอบไปด้วยจีโนไทป์อะไรบ้าง ในอัตราส่วนเท่าใด

 

AA : aa = 7 : 3

AA : Aa :aa = 1 : 2 : 1

AA : Aa : aa = 49 : 21 : 9

AA : Aa : aa = 49 : 42 : 9

79 ) 

เมื่อผสมพันธุ์หนูตะเภาพันธุ์พ่อและแม่ที่มีขนสั้นสีดำทั้งสองฝ่าย ได้ลูกขนสั้นสีดำหมดทุกตัว ข้อใดที่น่าจะเป็นจีโนไทป์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้มากที่สุด

 

SSBb × SsBb

SSBB × ssbb

SSBB × SsBb

SSbb × ssBB

80 ) 

ในนิวเคลียสของเซลล์ใด ไม่พบฮอมอโลกัสโครโมโซม

 

เซลล์ที่รังไข่ของดอก

ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (microspore mother cell)

เซลล์แอนติโพแดล (antipodal cell)

ไซโกต

81 ) 

กำหนดให้จีน A และ B อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 2 ของแมลงหวี่ และเกิด crossing over ระหว่างจีนทั้งสอง 20 % ถ้าทำการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงหวี่ตัวเมีย Ab/aB กับตัวผู้ ab/ab แกมีตตัวเมียมีกี่ชนิด และมีสัดส่วนเท่าใด

 

Ab : aB : AB : ab  = 0.4 : 0.4 : 01 : 0.1

Ab : aB :AB : ab = 0.1 : 0.1 : 0.4 : 0.4

Ab : aB = 1 : 1

AB : ab = 1 : 1

82 ) 

ในพืชชนิดหนึ่งเมื่อผสมกันระหว่างพันธุ์ที่มีดอกสีม่วงกับดอกสีน้ำเงิน จะได้ลูกมีดอกสีม่วง และดอกสีน้ำเงินจำนวนเท่าๆกัน และเมื่อผสมกันระหว่างดอกสีน้ำเงินและดอกสีน้ำเงิน ลูกที่ได้จะมีดอกสีน้ำเงินทั้งหมด จีโนไทป์ของพืชชนิดนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร

 

ดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นแบบโฮโมไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะด้อยแบบฮอมอไซกัส

ดอกสีม่วงเป็นลักษณะด้อยแบบโฮโมไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะเด่นแบบฮอมอไซกัส

ดอกสีม่วงเป็นเฮเทอโรไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะเด่นแบบฮอมอไซกัส

ดอกสีม่วงเป็นเฮเทอโรไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะด้อยแบบฮอมอไซกัส

83 ) 

ถ้าปริมาณ DNA ของเซลล์ที่มีสภาพเป็นดิพลอยด์ (diploid) ในระยะ G1 มีค่าเท่ากับ X หน่วย เมื่อเกิดไมโอซิสจะมีปริมาณ DNA ในระยะ Metaphase I และ Metaphase II เป็นเท่าใด

 

X, 0.5 X   

2X, 0.5X   

2X, X

4X, 2X

84 ) 

ผู้หญิงคนหนึ่งมีเลือดหมู่ A ให้กำเนิดบุตรมีเลือดหมู่ AB ผู้ชาย 4 คนที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะเป็นบิดาของเด็กคือ นาย ก. เลือดหมู่ A นาย ข. เลือดหมู่ B นาย ค. เลือดหมู่ AB และนาย ง. เลือดหมู่ O ผู้ชายในข้อใดที่ไม่ใช่บิดาของเด็กคนนี้อย่างแน่นอน

 

นาย ก. และ นาย ข.

นาย ก. และ นาย ง.

นาย ข. และ นาย ง.   

นาย ข. และ ค.

85 ) 

ในต้นบานเย็นดอกสีแดงเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ต่อดอกสีขาวเมื่อผสมกันจะได้ลูกผสมดอกสีชมพูและลักษณะใบกว้างเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ต่อใบแคบ ซึ่งเมื่อผสมกันจะได้ลูกผสมใบกว้างปานกลาง ถ้าผสมกันระหว่างดอกสีแดง – ใบกว้าง กับ ดอกสีขาว – ใบแคบ แล้วให้ลูกรุ่นF1 ผสมกันเองจะได้ลูกผสมรุ่น ที่มีลักษณะดอกสีชมพู – ใบกว้างปานกลางเป็นเท่าใด

 

12.5%

25%

50 %

62.5%

86 ) 

ลักษณะสีขนของกระต่ายควบคุมโดยจีน 4 แอลลีนคือ A, a1 ,a2 และ a3 จีนทั้ง 4 แอลลีนข่มกันอย่างเป็นลำดับคือ A > a1>a2 >a3 จำนวนจีโนไทป์ที่แตกต่างกันในประชากรกระต่ายมีค่าเท่าใด

 

6

8

10

มากกว่า 16

87 ) 

สามีภรรยาคู่หนึ่ง วางแผนที่จะมีบุตร 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้บุตรตามต้องการ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด

 

1/8

2/8

3/8

6/8

88 ) 

จากสายประวัติ หนูตะเภาหมายเลข I–1 และ I–2 มีจีโนไทป์ heterozygous ส่วนหมายเลข II–1 และ II–4มีจีโนไทป์เป็น homozygous dominant เมื่อทำการผสมพันธุ์ระหว่างหนูตะเภาหมายเลข III–1 กับ III–2 โอกาสที่จะได้หนูตะเภาที่มีขนสีขาวมีร้อยละเท่าใด? (กำหนดให้ B = ขนสีดำ, b = ขนสีขาว)
 

 

75

50

25

12.5

89 ) 

ในมนุษย์มีจีนควบคุมลักษณะตาสีน้ำตาล (B) ตาสีฟ้า (b) ถนัดขวา (R) และถนัดซ้าย (r) ถ้านาย ก. ตาสีน้ำตาลถนัดซ้าย แต่งงานกับ น.ส. ข. ตาสีฟ้าถนัดขวา มีลูก 2 คน คือ นาย ค. ตาสีน้ำตาลถนัดขวา และ น.ส. ง. ตาสีฟ้าถนัดขวา น.ส. ง. ได้แต่งงานกับนาย จ. มีลูกด้วยกันหลายคนและทุกคนมีตาสีน้ำตาลถนัดขวาทั้งหมด คำตอบข้อใดเป็นจีโนไทป์ของ นาย ก. และ นาย จ.

        นาย ก.    นาย จ.                     นาย ก.    นาย จ.

 

Br / Br    BR / BR

Br / Br    BR / br

Br / br    Br / br

Br / br    BR / BR

90 ) 

จากสายประวัติ ถ้าผู้หญิงหมายเลข II-4 แต่งงานกับผู้ชายหมายเลข II-5 โอกาสที่ลูกคนแรกจะเป็นโรคฮีโมฟิเลีย


 

1/2

1/4

1/8

1/16

91 ) 

หนูขนสีดำผสมกับหนูขนสีขาว ได้ลูกหนูมีขนสีดำทุกตัว เมื่อนำหนูในรุ่นนี้ไปผสมกับหนูสีขาว ได้หนูรุ่นหลาน 40 ตัว ในจำนวนนี้ควรมีหนูขนสีดำประมาณกี่ตัว

 

 

10 ตัว

20 ตัว

30 ตัว

40 ตัว

92 ) 

เอนไซม์ตัดจำเพาะ (restriction enzyme) ชนิดหนึ่งมีจุดตัดจำเพาะตามตำแหน่งลูกศรชี้ดังภาพ

ถ้านำเอนไซม์มาตัด DNA เส้นคู่ตามภาพข้างล่าง จะได้ DNA เส้นคู่จำนวนกี่ท่อน

 

 

1 ท่อน

2 ท่อน

3 ท่อน

4 ท่อน

93 ) 


จากเพดดีกรีข้างบน ข้อใดถูกต้อง

ก. จีนที่ควบคุมลักษณะพิเศษอยู่ในโครโมโซมเพศ

ข.  จีนที่ควบคุมลักษณะพิเศษเป็นจีนด้อย

ค.  จีโนไทป์ของหมายเลข II3 มีสภาพเป็นเฮเทอโรไซกัส 

 

ข เท่านั้น 

ค เท่านั้น

ก และ ข 

ข และ ค

94 ) 

ถ้ารหัสพันธุกรรมมีดังนี้

    AUG = met    AAC = Asn    CUU = Leu    UGA = stop

    ภาพในข้อใดแสดงการสังเคราะห์เปปไทด์ที่ประกอบด้วย met – Asn –Leu


 

ภาพ ก เท่านั้น

ภาพ ข เท่านั้น

ภาพ ค เท่านั้น

ภาพ ก และ ข

95 ) 

หญิงที่มีตาปกติแต่มีพ่อที่มีตาบอดสี แต่งงานกับชายตาบอดสี เมื่อตั้งครรภ์ได้ทำการตรวจโครโมโซมของทารกจากเซลล์ในถุงน้ำคร่ำ พบว่าเมื่อจัดคู่แห่งโครโมโซมตามขนาดรูปร่าง และตามตำแหน่งของเซนโทรเมียร์ ได้ 23 คู่ ดังนั้นโอกาสที่ลูกในครรภ์เกิดมาจะบอดสีคิดเป็นร้อยละเท่าใด

 

0

 

25

50 

100

96 ) 

สาร RNA ที่สังเคราะห์ได้สายหนึ่งมีอัตราส่วนของ A + U / C + G เป็น 0.25 มีปริมาณ U อยู่ร้อยละ 10 ของนิวคลีโอไทด์ทั้งหมด อยากทราบว่ามีปริมาณ G ในสาย DNA ที่เป็นแม่พิมพ์อยู่ร้อยละเท่าใด

 

20%

40%

60%

80%

97 ) 

พ่อมีหมู่เลือดกลุ่ม R และ O แม่หมู่เลือดกลุ่ม R และ AB ลูกจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดกลุ่ม R และ B เป็นร้อยละเท่าใด 

 

15%

25%

35%

45%

98 ) 


จากแผนภาพสายประวัติโรคพันธุกรรมนี้ โรคนี้ควบคุมโดยจีนแบบใด และโอกาสที่ลูกของบุคคลจากหมายเลข  III-4 จะเป็นโรคพันธุกรรมชนิดนี้มีอยู่ประมาณร้อยละเท่าใด

 

จีนเด่นใน autosome และ ร้อยละ 50

จีนเด่นใน autosome และ ร้อยละ 25

จีนด้อยใน autosome และ ร้อยละ 50

จีนด้อยใน autosome และ ร้อยละ 25

99 ) 

จากการตรวจหมู่เลือดพบว่า เลือดของพ่อตกตะกอนกับแอนติบอดี A และ B ส่วนเลือดของแม่ไม่ตกตะกอนกับแอนติบอดี A และ B โอกาสที่พ่อแม่คู่นี้จะมีลูกซึ่งมีหมู่เลือดที่จะถ่ายให้แก่แม่ได้นั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์

 

0 %

25 %

50 %

100 %

100 ) 

เซลล์ร่างกาย (somatic cell) ของพืช A ซึ่งเป็น monoecious plant มีโครโมโซม 12 แห่ง เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โครโมโซมทั้ง 12 แห่งไม่เข้าคู่กัน หากมีการผสมเกสรเกิดขึ้น พืชที่ได้จะเป็นอย่างไร

 

monoploid

haploid

diploid

Poloploid

101 ) 

การผสมพันธุ์ระหว่างนางพญาผึ้ง และผึ้งตัวผู้คู่หนึ่งได้ลูกที่มีจีโนไทป์ต่างๆ ดังนี้

         ตัวเมีย                                          ตัวผู้

    AABB  AABb  AaBB  AaBb            AB  Ab  ab  aB


จีโนไทป์ของนางพญาผึ้ง เป็นแบบใด

 

AB

AABB       

AaBb

AaBB หรือ AABb

102 ) 

ลักษณะเตี้ยแคระ (Achondroplasia) ควบคุมโดยจีนเด่นใน autosome สามีภรรยาเป็นคนเตี้ยแคระทั้งคู่ แต่มาจากครอบครัวที่ไม่เคยมีประวัติทางพันธุกรรมเช่นนี้มาก่อนเลย จงหาโอกาสที่บุตรคนแรกซึ่งเป็นชายจะแสดงลักษณะเตี้ยแคระ

 

25 %

37 %

50 %

75 %

103 ) 

ลักษณะหมู่เลือดระบบ ABO ควบคุมโดยจีนที่มี 3 แอลลีน คือ  ,  และ i ในประชากรหนึ่งจำนวน 1,000 คน มีความถี่ของ 3 แอลลีน มีค่าเป็น 0.4, 0.3 และ 0.3 ตามลำดับคาดว่าประชากรนี้จะมีคนที่มีหมู่เลือด A อยู่ประมาณเท่าใด

 

160 คน   

180 คน   

240 คน   

400 คน

104 ) 

อาการ Glactosemia ควบคุมโดยจีนด้อยใน autosome ในประชากรจำนวน 40,000 คน มีอุบัติการณ์ของโรคนี้ 1 คนคาดว่าประชากรกลุ่มนี้ จะมีคนที่เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ประมาณเท่าใด

 

100 คน

200 คน

400 คน

800 คน

105 ) 

ลำดับเบสของ DNA เส้นหนึ่งเป็นดังนี้

3' TACAAGTACTTGTTTATTATC 5'

เมื่อมีการสังเคราะห์โปรตีน กรดอะมิโนที่ควบคุมโดย DNA เส้นนี้จะมีจำนวนเท่าใด

 

4

5

6

7

106 ) 

พ่อแสดงลักษณะบกพร่องของเอนไซม์ กลูโคส - 6 – ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส และแม่เป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลีย โอกาสที่จะมีลูกปกติเป็นเท่าใด

 

3/4

1/2

1/4

0

107 ) 


แผนภาพแสดงประวัติการถ่ายทอดลักษณะผิวเผือก ซึ่งควบคุมโดยจีนด้อยใน autosome จงคำนวณหาโอกาสที่ (X) จะมีผิวเผือก ว่ามีค่าร้อยละเท่าใด

 

33 

50  

75 

100