​ห้องเรียนเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2557

ห้องเรียนเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2557
ณ บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way

หัวข้อ “สีสันปั้นแต่ง”

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านสิ่งเเวดล้อม โดยฝึกให้น้องๆเรียนรู้เรื่องสีของธรรมชาติ สามารถเลือกผักสีต่างๆมาคั้น ต้ม ตำ เพื่อให้ได้สีออกมาประยุกต์นำมาใช้ในทำขนม ทำอาหาร และสร้างผลงานศิลปะจากสีธรรมชาติได้

กำหนดการ
9.00 น.           พบกันที่บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way
                     พบปะ/ทำความรู้จักกัน
9.30 น.           กิจกรรมตามหาพืชผักสีตามชื่อกลุ่มของตัวเอง
                      - กระจายกันหาผักสีต่างๆ
                      - นำผักสีมาคั้น ต้ม ตำ เพื่อนำมาใช้ทำขนม ลูกชุบ ทับทิมกรอบ
12.00 น.          รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
13.00 น.          กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์กระดาษจากสีธรรมชาติ
                      - เขียน วาดภาพลงไปรษณีย์ ส่งถึงคุณครู เพื่อน ญาติ 
                      ในหัวข้อ "อยากบอกว่า วันนี้ฉันชอบ...อะไรมากที่สุด"
15.00 น.          สรุปกิจกรรม แยกย้ายกลับบ้าน
15.30 น.          มอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรตัวน้อย
                      *(แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ชื่อ สีเขียว สีเหลือง สีม่วง สีแดง)  

หมายเหตุ * ค่าลงทะเบียนและอาหารกลางวัน 790 บาท/คน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม !!

(อัพเดทวันที่ 3/10/57) เวลา 15.00 น.

ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล                                ชื่อเล่น

1         ด.ญ. ณิชกมล อึ้งโพธิ์                       กิม

2         ด.ช. ภัควรรธน์ ชินพีระเสถียร             ชิน

3         ด.ช. อรรถนนท์ ตรีวัฒนาวงศ์            เชน

4         ด.ช. อธิวัตร เงินเจริญรุ่ง                   ต้นน้ำ

5        ด.ช. อติทัต เงินเจริญรุ่ง                    ต้นไม้

6        ด.ช. ศุภกร พรการัณย์กุล                  ตี่ตี๋

7        ด.ญ. พิชญา พุ่มอินทร์                      แตงโม

8        ด.ญ. ปณิชา ภาโนมัย                      นานะ

9        ด.ญ. อินอริน เพชรนี                        น้ำปูน

10      ด.ญ. ญาตา บูรณวิทยวุฒิ                 น้ำใส

11      ด.ช. สุภวรรธน์ ชินพีระเสถียร            ป้อ

12      ด.ญ. ปณิตา เต็มรังษี                       ผิงผิง

13      ด.ช. กฤตภัค จรัสวงษ์                     เฟิร์ส

14      ด.ญ. พิชญา ถวิลเมธาวี                   โฟม

15     ด.ช. พิภู อากาศเมฆ                         ภู

16     ด.ญ. เพลินพิชชา นำศิริวิวัฒน์           มินนี่

17     ด.ญ. นันท์นภัส เจียรพงษ์                 มิว

18      ด.ญ. กุลนันท์ เจียรพงษ์                  มีน

19      ด.ญ. ณิชกานต์ อึ้งโพธิ์                    มุ่ย

20      ด.ญ. ชนิกานต์ สุวิชชากุล                โมจิ

21      ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงษ์โคเมท             เยลลลี่

22      ด.ช. ณัฏฐปภพ วงษ์โคเมท              เยลลโล่

23      ด.ญ. นิตย์รดี ลี                               ลิ้งค์

24      ด.ญ. ชัญญา สุวิชชากุล                  หมี่หวาน

25      ด.ญ. ปวรลักษม์ ชินพีระเสถียร         หลิน 

26      ด.ญ. ธัญวลัย ตรีวัฒนชัยกุล             หุย

27       ด.ญ. ศศกมล พิทักษ์ศิริพรรณ          มิวมิว

28       ด.ญ. กีรตยา พิทักษ์ศิริพรรณ           เหมี่ยวเหมียว

หมายเหตุ:เรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อเล่นนะคะ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนค่ะ

การรับสมัคร

1. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 3 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์วิชาการ.คอม
3. ค่าลงทะเบียน ท่านละ 790 บาท
- โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 575-2-03146-2
- โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 008-7-00544-3
**ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เท่านั้น

4. เมื่อชำระเงินแล้ว ให้เข้าไปที่ http://www.vcharkarn.com/camp/registerlist/72 แล้วกดที่เมนูแจ้งชำระเงิน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานใบ Pay in

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เบอร์โทรศัพท์ 091 7761 858 หรือ 02 583 2802

เงื่อนไข
1. ในกรณีฝนตก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นกิจกรรมในร่ม
2. สิ่งที่ให้น้องๆเตรียมมาด้วย
   - หมวก
   - ร้องเท้า (ที่สามารถเลอะเทอะได้)
   - เสื้อฝน (หากมี)

 แผนที่