Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกัลหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ผู้พัฒนา นายณทัย เครือสีดา หน่วยงาน ... [เข้าชม 90] [โดย ครูณทัย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกัลหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา นายณทัย เครือสีดา หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 69] [โดย ครูณทัย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกัลหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา นายณทัย เครือสีดา หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีการศึกษา 2560 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 40] [โดย ครูณทัย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สนุกกัลหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา นายณทัย เครือสีดา หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีการศึกษา ... [เข้าชม 41] [โดย ครูณทัย]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 100] [โดย arakin]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 61] [โดย arakin]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้รายงาน สุจิตรา คำเกลี้ยง ปีการศึกษา ... [เข้าชม 78] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้รายงาน สุจิตรา คำเกลี้ยง ปีการศึกษา ... [เข้าชม 61] [โดย Thaniya]

อาหารบำรุงสมองเด็กหาได้ง่ายทำได้รวดเร็ว

อาหารบำรุงสมองเด็กหาได้ง่ายทำได้รวดเร็ว [เข้าชม 92] [โดย Babala Zabzab]

อาหารบำรุงสมองเด็กหาได้ง่ายทำได้รวดเร็ว

อาหารบำรุงสมองเด็กหาได้ง่ายทำได้รวดเร็ว [เข้าชม 77] [โดย Babala Zabzab]

วัยรุ่นสร้างตัว ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ สร้างเงินล้านให้วัยรุ่น เชื่อว่าคุณก็ทำได้

ปัจจุบันธุรกิจหลายธุรกิจดำเนินการด้วยผู้บริหารวัยกลางคน นับว่าเป็นความน่าภูมิใจที่ประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้น เด็กสมัยนี้รู้จักการทำมาหากกินมากขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง สร้างอนาคตเอง ไม่ว่าจะต้นทุนเท่ากันหรือต่างกันก็สร้างได้เหมือนกัน [เข้าชม 129] [โดย NOOKY HERO]

ของใช้ในโรงแรม ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ สร้างเงินล้านให้วัยรุ่น เชื่อว่าคุณก็ทำได้

ปัจจุบันธุรกิจหลายธุรกิจดำเนินการด้วยผู้บริหารวัยกลางคน นับว่าเป็นความน่าภูมิใจที่ประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้น เด็กสมัยนี้รู้จักการทำมาหากกินมากขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง สร้างอนาคตเอง ไม่ว่าจะต้นทุนเท่ากันหรือต่างกันก็สร้างได้เหมือนกัน [เข้าชม 61] [โดย NOOKY HERO]

STEAMPO model สตีมโปโมเดล

จาก STEM สู่ STEAM จนมาถึง STEAMPO model สหวิทยาการ ที่สอนให้ผู้เรียน กระทำจริง ตามกระบวนการ ค้นหาความรอบรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถแข่งขันกับผู้อื่น จนบรรลุถึง ขั้นสร้างอาชีพ มีรายได้ระ ... [เข้าชม 269] [โดย Alcohol free Zones]

การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 82] [โดย wan071019]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในระบบนานาชาติ ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) ตลอดจนเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนระ ... [เข้าชม 96] [โดย Regentsbkk]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในระบบนานาชาติ ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) ตลอดจนเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนระ ... [เข้าชม 65] [โดย Regentsbkk]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ... [เข้าชม 57] [โดย Regentsbkk]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ... [เข้าชม 64] [โดย Regentsbkk]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ... [เข้าชม 40] [โดย Regentsbkk]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ... [เข้าชม 28] [โดย Regentsbkk]

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้รายงาน นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 70] [โดย อัจฉราพร สูงชัยภูมิ]

รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิทักษ์ ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ รายงานการสร้างและ ... [เข้าชม 57] [โดย piyawan]

รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิทักษ์ ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ รายงานการสร้างและ ... [เข้าชม 54] [โดย piyawan]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 94] [โดย พูลศักดิ์ บาทชารี]